SOLICITARE ACORD ȘI INFORMARE GENERALA CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor SC.Cribo Industrial Solution S.R.L prin site-ul www.polymag.ro.
Pentru noi, având în vedere relația speciala cu Dvs., este deosebit de important să asiguram protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați.
În aceiași măsură Confidentialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importanta pentru noi.

CINE SUNTEM

SC.Cribo Industrial Solution S.R.L este o societate comerciala care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucuresti, bd. Decebal, nr.12, bl. S7, et.5, ap. 15, sector 3, înregistrata la ORC sub nr. J40/19333/2017, având CUI RO38504870.

CE DATE PRELUCRAM:

În vederea livrării informațiilor de promovare a evenimentelor locale, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistica și de media, sunteți de acord să ne încredintati următoarele date cu caracter personal: nume, adresa de e-mail și orașul.

Vă rugam să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în aceasta politica. Colectam date care pot identifica exact o persoana, absolut necesare pentru plasarea unei comenzi și derularea contractului (confirmarea comenzii, facturare, livrare, garanții și service).

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII:

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtamântul Dvs. vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționam faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimtamântului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care SC.Cribo Industrial Solution S.R.L va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopul în vederea căruia aceste date vor fi prelucrate, este:

– Abonare la newsletter-ul www.polymag.ro –

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are că scop principal acordarea posibilității utilizatorilor de a avea acces cât mai facil la evenimentele locale și la ofertele pe care partenerii noștri vor să le facă cunoscute.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.:

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficienta a platformei, utilizam diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresa că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor masuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaboram cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, oraș;
3. Servicii de comentarii prin facebook login;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.
Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi folosite până la exprimarea dorinței dumneavoastră de a vă dezabona automat prin butonul de dezabonare – unsubscribe.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.

În calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi:
– dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea SC.Cribo Industrial Solution S.R.L ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fară întârzieri nejustificate, iar SC.Cribo Industrial Solution S.R.L are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (îi) vă retrageți consimtamântul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu exista motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC.Cribo Industrial Solution S.R.L în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; SC.Cribo Industrial Solution S.R.L vă comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă vă informa cu privire la acești destinatari, daca veți solicita acest lucru;
– dreptul de a depune o plângere în fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.

Pentru orice întrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa:  office@cribois.ro.
SC.Cribo Industrial Solution S.R.L vă vă furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.
Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și masuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de SC.Cribo Industrial Solution S.R.L gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SC.Cribo Industrial Solution S.R.L poate:
(i) fie să perceapă o taxa, tinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
(îi) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizam faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de SC.Cribo Industrial Solution S.R.L, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!